Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Goede samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is onmisbaar vanwege het gezamenlijke doel van beide partijen: "betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers met een effectieve inzet van middelen."

Goede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben verschillende verantwoordelijkheden, financiële prikkelwerking, geografische oriëntatie en sturing. Dat is een van de lessen na ruim 1,5  jaar Jongeriusoverleg. Gelukkig zien we vele initiatieven en wordt nut en noodzaak van de samenwerking steeds meer onderkend!
Meer weten? In deze factsheet lees je meer over de aandachtspunten in de samenwerking en de fases in de samenwerking.

Welke lessen hebben we in het Jongeriusoverleg geleerd? In enkele bullets:

 • Leren kennen
  De fase van elkaar leren kennen en gezamenlijk zoeken naar toegevoegde waarde van de samenwerking is cruciaal. Sla deze dus niet over!
 • Inspiratie
  Elkaar inspireren is van belang om invulling en versnelling te geven aan een nieuw, innovatief en cliëntgericht zorglandschap.
 • Geen directe politieke agenda
  Dit helpt om een gezamenlijk zoek- en ontwikkelproces in te richten.
 • Wil en energie
  Pak de samenwerking op daar waar de wil en energie is om er concreet mee aan de slag te gaan.
 • Cliënt centraal
  Pas op voor de valkuil vooral samen te spreken over kosten en efficiency. De cliënt staat centraal, vandaaruit spreken we verder over hoe we onze processen, werkwijzen én kosten inzetten om hen verder te helpen.
 • Regionaal niveau
  De ervaring leert dat samenwerkingsinitiatieven het beste kunnen plaatsvinden op regionaal niveau.
 • Stap maken
  Wat het Jongeriusoverleg betreft is de tijd rijp om de stap te maken van elkaar inspireren naar samen ontwikkelen!

Meer weten over de ervaringen en aanpak van het Jongeriusoverleg?
Download hier de powerpointpresentatie van de Avondconferentie van 24 september met o.a. de inleiding van José Manshanden (voorzitter Jongeriusoverleg).

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus