Samenwerken in de wijk

Inspiratieconferentie Effectief samenwerken in de wijk
Op 2 november vond de vierde conferentie plaats in Enschede. De Inspiratieconferentie startte in Theater Prismare en eindigde met een borrel in museum TwentseWelle. Het was een inspirerende, ludieke middag waar veel informatie is uitgewisseld en we de wijk Roombeek daadwerkelijk zijn ingegaan. De conferentie begon met een ervaringsmoment en de workshops vonden plaats op verschillende locaties in de wijk.

Op deze pagina kan je alle informatie vinden van deze middag.

Programma Inspiratieconferentie Effectief samenwerken in de wijk
Beschrijving workshops 
Factsheet Effectief samenwerken in de wijk
Presentatie plenair Inspiratieconferentie 
Verslag plenair

Workshops

A. Efficiëntere inzet van middelen door meer inzicht in gegevens Menzis, gemeente Enschede en Vektis
PowerPoint presentatie
Workshop verslag

B. Populatiemanagement Menzis en gemeente Enschede
PowerPoint presentatie
Workshop verslag

C. Versterken van de sociale infrastructuur door samenspel tussen inkoop wijkverpleging, gemeenten en professionals Menzis en gemeente Enschede
Posters workshop
Uitwerking module sociale infrastructuur binnen de bekostiging wijkverpleging 2017
Eindrapportage wijkverpleging niet-toewijsbare zorg in de praktijk

D. Samenwerken rondom mantelzorg in ‘De Doetinchemse Keuze’ Menzis en gemeente Doetinchem
Workshop verslag

E. Crisisdienst zelfstandig wonende kwetsbare ouderen DSW, zorgaanbieder Careyn en regiogemeente
PowerPoint
Beoordelingsformulier
Crisisregeling folder
Workshop verslag

F. 24 uur met.. kwetsbare ouderen Menzis, regio Achterhoek en Branddoctors
PowerPoint
Menzis Inzichten 24 uur met
Workshop verslag

G. Grensvlakken ouderenzorg Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam
PowerPoint
Workshop verslag

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus