Re-integratie

Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken en vinden elkaar in toenemende mate, maar de samenwerking bij re-integratie van mensen met een psychische aandoening staat in veel regio’s nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit gesprekken met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders. In opdracht van de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn deze gesprekken gevoerd en is aan de hand van de opbrengst van de gesprekken een handreiking opgesteld.

Conrete handvatten

De handreiking bevat geen blauwdruk, maar biedt concrete handvatten voor gemeenten om eerste betekenisvolle stappen in de opbouw of verdere doorontwikkeling van de samenwerking te zetten:

  1. Een krachtenveldanalyse om zicht te krijgen op de lokale uitgangssituatie en op haakjes voor samenwerking;
  2. Categorisering van de samenwerking en de marktsituatie, als basis voor vervolgstappen;
  3. Het bepalen van de logische vervolgstappen en daaraan gekoppelde acties.

De stappen worden geïllustreerd met verhalen uit de praktijk, wetenswaardigheden (nice to know), aanbevelingen (nice to do), knelpunten en succesfactoren.

Meer informatie

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus