Preventie

Gemeenten en verzekeraars hebben een gezamenlijk belang bij het gezond houden van burgers en het voorkomen van (zwaardere)zorgvragen. Door samen te investeren in vroegsignalering, mantelzorgondersteuning, gezondheidsvaardigheden, leefstijl en zelfzorg kan de inzet van duurdere vormen van zorg verminderd worden. Kansrijk werken aan preventie is een nieuwe uitdaging die we niet willen laten liggen. Toch?

Impuls voor preventiecoalities 

Het ministerie van VWS geeft een impuls aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars die aan de slag gaan om risicogroepen gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen. Preventie gericht op risicogroepen verdient extra aandacht.Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen als geen ander preventie verbinden met zorg én met andere relevante leefdomeinen om de gezondheid van risicogroepen te
verbeteren. Een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten is essentieel om preventieve activiteiten op lokaal niveau handen en voeten te geven. VWS beloofde de Tweede Kamer in een Kamerbrief om maatregelen te nemen die een impuls geven aan deze samenwerking. Met een subsidieregeling preventiecoalities, een digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel en een preventieteam krijgen zij nu praktische informatie, handvatten en ondersteuning bij het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

Subsidieregeling als bijdrage aan preventiecoalities
Vanaf 2017 is er voor 5 jaar in totaal 14,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar als bijdrage aan de samenwerkingskosten voor preventiecoalities. De subsidie voor preventiecoalities is onlangs gepubliceerd en kan vanaf 1 januari 2017 worden aangevraagd door zorgverzekeraars die samen met gemeenten de preventie voor risicogroepen oppakken. De subsidie is een bijdrage in de kosten van de procescoördinatie (bij het opzetten) van preventiecoalities. De regeling kunt u vinden in deze link of via het digitaal loket preventie in het zorgstelsel .

Digitaal loket en preventieteam
Sinds 1 november is het digitaal loket preventie in het zorgstelsel online, als onderdeel van Loketgezondleven.nl.
Dit loket biedt gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen informatie over preventie in de vijf zorgstelselwetten. Daarnaast biedt het digitale loket handvatten voor het gezamenlijk opzetten en financieren van preventieactiviteiten voor risicogroepen. De komende tijd wordt het digitale loket uitgebreid met praktische voorbeelden ter illustratie. Zo kunnen partijen van elkaar leren en elkaar inspireren. Met gerichte vragen over samenwerking, verdeling van verantwoordelijkheden of financiën kunnen zij
terecht bij het preventieteam (preventieteam@minvws.nl). Met een netwerk van experts kan dit team betrokkenen helpen met het vinden van oplossingen voor knelpunten die een succesvolle voortgang van preventieactiviteiten voor risicogroepen belemmeren.

Factsheets preventie RIVM
In april en mei 2017 verschenen deze factsheets van het RIVM over preventieve ouderenzorg:

Factsheet Vroegsignalering

Factsheet Preventieve Ouderenzorg (risicogroepen)

Factsheet goede preventieve ouderenzorg  

 

6 juli was er een Inspiratieconferentie over Preventie in Tilburg.

Programma Inspiratieconferentie Preventie
Actuele factsheet met handig overzicht van preventieprojecten en initiatieven
Actuele factsheet over Jongeriusoverleg en samenwerking gemeenten & zorgverzekeraars
Korte beschrijvingen workshops
Powerpointpresentatie gastspreker Ien van de Goor (hoogleraar effectiviteit van individuele preventie)
Artikel Leefstijlcoach CZ
Kamerbrief over preventie in het zorgstelsel (25 maart 2016)

Presentatie Coolkids tijdens workshop Leefstijlcoach (CZ en diverse gemeenten)
Presentatie Gezond Gewicht tijdens workshop Obesitas bij kinderen (Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam)
www.amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht
Presentatie Preventie in het zorgstelsel (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Voor meer informatie over dit onderwerp: preventieteam@minvws.nl.

 

Heb je nog een vraag? Aandachtspunt? Casus of voorbeeld? Stuur dan een mail naar info@versterkensamenwerking.nl

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus