Werkconferenties Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning

Werkconferenties Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning

Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning. Een veelbesproken thema dat veel mensen raakt. Ook op landelijk niveau is er debat over eigen betalingen, bijdragen voor zorg en ondersteuning en zorgmijding. Daarom organiseert het ministerie van VWS samen met de VNG op 1 juni ('s middags in Zwolle) en 15 juni ('s middags in Breda) een Werkconferentie voor wethouders, directeuren sociaal domein en strategische beleidsmakers.

Ernst van Koesveld (Directeur Zorgverzekeringen, plv. DG Langdurige Zorg) licht toe: "De directe aanleiding voor deze Werkconferentie is het debat over dit thema. Mensen maken gelijktijdig gebruik van Zvw-zorg en Wmo-ondersteuning, waarvoor meerdere eigen betalingen en bijdragen worden gevraagd. Gemeenten hebben een sleutelrol bij het informeren van inwoners over compensatiemogelijkheden en het bieden van financieel maatwerk. In de praktijk zien we diverse goede voorbeelden. De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars biedt belangrijke mogelijkheden. Dus we nodigen ieder van harte uit de conferentie bij te wonen en informatie uit te wisselen over lokaal beleid en de uitvoering ervan."

Sprekers zijn: Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn, Financieel deskundige en budgetcoach Eef van Opdorp, Vertegenwoordigers van gemeenten en zorgverzekeraars.

Download de uitnodiging

Meld je aan via de link: www.aanmelder.nl/praktijkeigenbetalingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus