Volgende Inspiratiebijeenkomst: Zinnige zorg in de wijk

Volgende Inspiratiebijeenkomst: Zinnige zorg in de wijk

Tijdens de laatste Jongerius On Tour Inspiratiebijeenkomst was het thema “Effectief Samenwerken in de Wijk”. Graag bouwen we begin 2017 voort op dit thema en inspireren we elkaar op het onderwerp: Zinnige Zorg in de Wijk. Zorgverzekeraar VGZ en gemeente Drechtsteden zijn host van deze conferentie op 8 maart in Arnhem.
Lag in de vorige bijeenkomst de nadruk op de samenwerking tussen de verschillende partners in de wijk (wijkverpleging, huisarts, wijkteam, praktijkondersteuner van de huisarts), in deze bijeenkomst gaat het over welke zorg, hulp en ondersteuning zij leveren. Zinnige Zorg is betaalbare zorg waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overdaad worden vermeden. Het organiseren hiervan is een opgave die kansen biedt, in de eerste plaats voor de cliënten zelf.

Betere zorg, tegen lagere kosten vraagt om vernieuwing en onorthodox partnerschap. Niet alleen in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar, maar ook tussen huisarts, wijkteam, ziekenhuis en zorginstelling. Hoe zorgen we voor vernieuwende zorgproducten in de wijk als dat nodig is? Spelen we in op plaatselijke ontwikkelingen? En wat zijn voorwaarden voor de bekostiging ervan? Waardoor besparen we kosten en hoe voorkomen we kosten? Welke aansprekende voorbeelden zijn er al? Welke partners hebben een belangrijke rol in het vernieuwingsproces? Wat vinden professionals en cliënten ervan?

Inschrijven
Schrijf je vast in voor deze Inspiratiebijeenkomst Zinnige Zorg in de Wijk (De werktitel voor deze conferentie was eerder: Substitutie in de wijk) op 8 maart 2017 in Arnhem.

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus