Jongeriusoverleg 7 december

Ruim 35 gasten, waaronder weer diverse nieuwe gezichten, waren aanwezig op het tweede Jongeriusoverleg van 2016.  Goed om te zien dat weer zoveel mensen op hun ‘vrije’ avond de tijd namen voor dit overleg. Voorzitter José Manshanden: “Er werd aan de tafels geanimeerd en intensief gesproken over de actuele samenwerkingsonderwerpen. Er waren ook nu weer mensen van gemeenten, zorgverzekeraars, VWS, VNG, ZN en brancheorganisaties. Heel fijn dat deze ook Jannie Visser, voorzitter van de VNG-delegatie van het bestuurlijk overleg VWS-ZN-VNG er bij kon zijn.”

Enkele interessante onderwerpen passeerden de revue:

Grensvlakken en werkwijze in de praktijk
Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam presenteerden een aanpak voor het gesprek over grensvlakken. Vanuit deze presentatie lagen de dilemma’s in de uitvoering goed op tafel en werd er gediscussieerd over ruimte voor de professionals en het bieden van duidelijkheid via een bepaalde werkwijze of praktijkafspraak. Ook kwam aan de orde wanneer en hoe gemeenten en zorgverzekeraars elkaar willen/kunnen volgen.


Samenwerkingsagenda Gemeenten en Zorgverzekeraars
Na een terugkoppeling uit het Bestuurlijk Overleg ZN –VNG- VWS, vroeg Ernst Koesveld van het ministerie van VWS aandacht voor een A4 met een voorzet voor het vervolg van de Samenwerkingsagenda. Hij vroeg de mening van het gezelschap over de voorzet en de uitwerking ervan met het voorbeeld van het thema Preventie. Daarover werd aan de tafels doorgesproken. Hoewel iedereen het belang ziet om meer aan preventie te doen, waren er wel vraagtekens om tot één landelijke preventie-agenda te komen. Een directeur van een zorgverzekeraar zei het zo: “Je kijkt toch per regio wat daar het grootste probleem is. Stel je voor dat je landelijk afspreekt om meer aan obesitas te doen: terwijl er in sommige regio’s nog niet eens een goede eerstelijnszorg georganiseerd is. Dan richt ik me liever eerst op voldoende beschikbare huisartsen”. De uitdaging is vooral hoe we samen leren versnellen, elkaar faciliteren en samen creëren.

Opschalen, afschalen, regionaliseren
Hoe zorgen we ervoor dat we ontwikkelkracht behouden? Samen versnellen en profiteren van geleerde ervaringen en nieuwe producten? In grote en kleine gemeenten? Bij meerdere zorgverzekeraars?
Anouk Op het Veld: “De eigenheid van een gemeente (en de beleidskeuzes die daarin zijn gemaakt), vraagt om maatwerk. Dat maakt het niet eenvoudig om bepaalde ontwikkelde thema’s te kopiëren naar een andere gemeente. Opschalen is in deze thematiek geen passend woord. Liever nog zou je in dit geval willen ‘afschalen door nieuwe manieren en kaders waardoor uitvoerende professionals aan de slag kunnen wat is ontwikkeld.
Waar kun je wel spreken over opschalen? Denk aan inkoop (gezamenlijke inkoop met gemeenten) en beleid. Volledig opschalen lijkt niet overal haalbaar, maar het is wel van belang om te zoeken naar wat goed werkt, waardoor de ontwikkeling versnelt.
Voor gemeenten geldt het vraagstuk van regionalisering. Voor zorgverzekeraars geldt het vraagstuk wat wel/niet concurrentieel is. Beiden onderwerpen zijn randvoorwaarden in het verder brengen van ontwikkelde projecten naar integrale zorg in de wijk. Deze vraagstukken stonden afgelopen periode niet heel hoog op de agenda, maar zijn nu zeker bespreekbaar, als belangrijke voorwaarden bij het werken aan brede ontwikkelkracht.”
José Manshanden: “Er zijn ook in 2017 voldoende uitdagingen om samen verder aan te werken. Belangrijk blijft om daarbij de inhoud voorop te blijven stellen, in plaats van de financiën. Zorgverzekeraars en gemeenten vinden elkaar makkelijker op het gezamenlijke doel om de beste zorg voor een cliënt te bieden. Als je begrip hebt voor elkaars situatie en je daarin verdiept dan is de ervaring dat je de uitvoeringsproblemen ook kunt overwinnen. Ook in financiële zin.
De aanwezigen waren positief over een vervolg van het Jongeriusoverleg en haar activiteiten. Dus daarover wordt nagedacht en volgt nadere informatie.
We nodigen ieder uit voor de volgende Inspiratieconferentie op 8 maart in Arnhem over Zinnige zorg in de wijk.”

Over Preventie gesproken: hierbij ook nog een link naar een interessante brief van de Minister van VWS over Sport en bewegen en de gezondheidszorg.

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus