Jongeriusoverleg 6 december

Jongeriusoverleg 6 december

Woensdagavond 6 december was er Jongeriusoverleg met diverse deelnemers van zorgverzekeraars, gemeenten, VWS en CIZ. José Manshanden opende de avond met de notie dat sinds
de oprichting van het Jongeriusoverleg drie jaar geleden, de opgaven voor zorgverzekeraars en gemeenten nog even actueel zijn. Dat bleek wel uit het programma met als bespreekpunten: de  
kernopgaven in het nieuwe regeerakkoord én het recente advies over zorginkoop van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Regeerakkoord
Gastspreker Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS gaf aan dat de ambitie van het regeerakkoord is om te werken vanuit de verbinding met de praktijk. Daarbij is er onder andere aandacht voor burgers die tussen wal en schip vallen en vastgelopen innovaties. Hij noemde daarbij praktijkvoorbeelden waarin vraagstukken vanuit de praktijk samen met VWS opgelost zijn. Het kabinet gaat geen grote hervormingen doorvoeren. De focus is het inrichten van de zorgpraktijk zodat de cliënt verschil gaat merken. VWS wil dat doen door bij  wetten het uitgangspunt ‘snappen of schrappen’ toe te passen. Ook stimuleert VWS innovatie en steunt koplopers. Erik nodigde de deelnemers uit het bij VWS te melden als er nog zaken vastlopen in de praktijk, zodat daar gezamenlijk een oplossing voor gevonden kan worden. Download de speech van Erik Gerritsen.

Naar aanleiding van de inleiding van Erik ging het tafelgesprek over verschillende uitdagingen. Bijvoorbeeld het werken met gemeenschappelijke ICT-systemen om zorg te vergemakkelijken en het omgaan met niet-gecontracteerde zorgpartijen. Tegelijk werd gesignaleerd dat de ambities van het regeerakkoord al veel in de praktijk worden gebracht. Elkaar vinden als zorgpartijen maakt dat er voor veel knelpunten een oplossing gevonden kan worden. Daarbij blijft het van belang de zorgprofessionals tijdig te betrekken/rol te geven,

Partnerschap zorginkoop
De tweede gastspreker was Bas Leerink, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente en Raadslid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij vertelde over de analyse en het recente advies van de RVS: Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop. Het advies is een uitwerking van het thema ‘Verantwoord sturen’ binnen de Werkagenda van de RVS. Eén van de kernanalyses van het rapport is dat zorginkoop tegenwoordig te weinig denkt vanuit de cliënt en vertrouwen en draagvlak mist. De financiële transacties (met als basis zeer gedetailleerde
contracten) staan nu centraal. Er zijn al goede voorbeelden en initiatieven. De RVS pleit op basis van die goede voorbeelden voor een cliëntgerichte inkoop gebaseerd op meerjarenovereenkomsten met zorgaanbieders mét inbreng en transparantie voor de cliënt.
De RVS adviseert per wet welke oplossingen mogelijk zijn om te komen tot een inkoopsysteem op basis van vertrouwen. 

Aan de tafel werd in kleine groepen verder gesproken over  verantwoording op basis van kwaliteit en hoe daar passende criteria voor mogelijk zijn. Daarnaast werd gesproken over het begrip
gezamenlijk inkopen en hoe dit voor gemeenten en verzekeraars vorm kan krijgen. De deelnemers herkennen het aandachtspunt dat op de grensvlakken tussen het medische
en sociaal domein nog werk te doen is, omdat sociale vraagstukken regelmatig in het medisch domein terechtkomen. Samen preventief werken blijft daarbij een belangrijke en grote
opgave!

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus