Inspiratievolle middag over samenwerken in Enschede

Inspiratievolle middag over samenwerken in Enschede

Veel deelnemers namen de moeite om af te reizen naar Enschede voor de vierde Inspiratieconferentie van het Jongeriusoverleg met als thema: Effectief samenwerken in de wijk. De gemeente
Enschede en Menzis gaven als hosts een kijkje in hun gedreven samenwerking in de bijzondere wijk Roombeek.  

Na het welkom door dagvoorzitters José Manshanden en Barbara de Greeff is er een bijzonder ervaringsmoment: vind je cliënt en samenwerkingspartner. Met een deel van een foto van een cliënt gaat iedere deelnemer op zoek naar zijn of haar cliënt in een wijk van Enschede. Als de puzzel compleet is en alle professionals er zijn, spreken ze met elkaar over de samenwerking: de hobbels, de meerwaarde, én het delen van informatie.

Op kleine schaal tastbaar maken
Na een filmpje met voorbeelden van de samenwerking van Menzis en gemeente Enschede, is het woord aan Ruben Wenselaar (Bestuursvoorzitter Menzis).Hij benadrukt dat samenwerking voor Menzis
een zeer belangrijke pijler is om goede zorg te bieden en leefkracht van mensen te versterken. ‘’Alle partijen in de zorg hebben te maken met ingewikkelde regelgeving, financiering en druk. Verzekeraars hebben de opdracht om de problematiek die ontstaat op die grensvlakken te beslechten. Het gaat om samenwerking op regionaal, gemeentelijk en wijkniveau, want op kleine schaal maak je het tastbaar.”

Naar de leefwereld
Wethouder Jurgen van Houdt sluit daarop aan en vertelt enthousiast zijn visie op samenwerken in Enschede. Van Houdt ziet het als gezamenlijke taak van gemeenten en verzekeraars om burgers
eigen regie en verantwoordelijkheid over hun leven te geven. “Laten we daarbij niet kijken naar de budgetten vanuit een bepaalde potje, maar wellicht budgetten vanuit meerdere kanten. Dat geeft nieuwe mogelijkheden”. Volgens Van Houdt is hierbij essentieel dat gemeenten en zorgverzekeraar een omslag maken van handelen vanuit de ‘systeemwereld’ naar de leefwereld van de inwoners en cliënten.

Praktijk aan het woord: Wijkverpleegkundige Iris Gonet en wijkteamlid Sander Meijer 
In een gesprek met Barbara de Greeff vertelt Sander Meijer dat juist kleine praktische dingen in de wijk verschil kunnen maken, zoals een praatje met de inwoner, het smeren van een boterham. “Dat wordt in de wetgeving over het hoofd gezien, maar kunnen we in de wijksamenwerking realiseren.” Iris ziet als wijkverpleegkundige een toename van multi-problematiek in de wijk. Mensen krijgen soms niet de juiste zorg omdat de stap naar GGZ hoog is. Ze vraagt zich af of er niet een soort psychiatrisch thuiszorgteam kan komen?

Sander wil aandacht vragen voor het effect van de eigen bijdrage. Ik zie dat dit nu te vaak een drempel is om op tijd goede zorg te zoeken.” Beiden roepen op om vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan de professionals. (Iris: “en de indicaties vanuit het Centrum indicatiestelling zorg af te schaffen”).

Kees van der Burg
Helaas kon de staatssecretaris onverhoopt niet komen. Kees van der Burg (Directeur-generaal Langdurige Zorg) nam de honneurs waar. Kees: “Een aantal jaar geleden bestond er nog geen wijkteam. Nu zijn er overal in het land wijkteams en veel verschillende vormen van wijkverpleging. Een volgende stap is dat wijkteams van elkaar gaan leren, we reflecteren en verder ontwikkelen.” In een vraaggesprek met diverse deelnemers uit de zaal ging Kees in op vragen over onder andere het contact met huisartsen, perverse prikkels vanuit de wetten en de ontwikkeling van zorgorganisaties.

Na een rondleiding door de wijk Roombeek door enthousiaste gidsen, zijn er zeven workshops op diverse plaatsen in de wijk. We sluiten de middag af met een borrel in het prachtige museum Twentse Welle.

 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus