Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk

Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk

Stevige inzichten, wetenschappelijk én maatschappelijk, boeiend, aangrijpend; soms zelf schokkend en weer zeer inspirerend... Zomaar een greep uit de reacties van deelnemers aan de Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk. Zinnige zorg gaat heel kort gezegd over kwaliteit, betaalbaarheid en afgestemde zorg. Het gaat ook over oplossingen zoeken vanuit het sociale én het medische domein.

Huisarts Hans Peter Jung is zelf lid van het sociaal wijkteam. Hij vertelde de zaal over zijn nieuwe manier van werken waardoor hij meer tijd heeft voor zijn patiënten en zinnige zorg kan geven, samen met anderen. Hij ging over op deze nieuwe manier van werken (aan positieve gezondheid) na een schok in zijn persoonlijke leven. Hans Peter riep huisartsen op om 'uit de kolom te komen' en gemeenten om de samenwerking met hen nadrukkelijker te zoeken. 
Ab Klink van VGZ nam in zijn lezing de deelnemers mee in de afweging en inzichten van VGZ als zorgverzekeraar. VGZ wil graag nieuwe vormen van partnerschap ontwikkelen waarin ruimte is voor innoveren en leren. Dat doen ze al met enkele ziekenhuizen met goede resultaten. Soortgelijk partnerschap willen ze ook graag invullen met gemeenten. Maar wel in deze volgorde: "eerst leren, dan opschalen." 
Eric Steegers pleitte voor sociale verloskunde. Hij liet zien hoe belangrijk een goede start is voor een kind, al vooraf en vanaf de conceptie. Diverse risico's zijn aantoonbaar hoger voor kinderen van een zwangere in een achterstandswijk. Een schokkend beeld. Met het project Moeders van Rotterdam wordt vanuit én het medische én het sociale domein gewerkt aan een gezonde start voor ieder kind en de begeleiding van kwetsbare moeders.

In het panelgesprek gaven diverse betrokkenen van de Leertuin Drechtsteden een kijkje in hun manier van samenwerken en de resultaten ervan. Daarna volgden diverse workshops.

Binnenkort lees je op deze site een uitgebreider verslag van de conferentie. Ook plaatsen we presentaties en workshopverslagen op deze site, zodat je informatie na kunt lezen en met anderen kunt delen.

Huisarts Hans Peter Jung

Eric Steegers

Ab Klink

Panelgesprek

Workshop Positieve Gezondheid

Workshop Wij Crabbehof

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus