Impuls met subsidie precentiecoalities

Impuls met subsidie precentiecoalities

 

VWS ondersteunt gemeenten en zorgverzekeraars bij preventie voor risicogroepen

Het ministerie van VWS geeft een impuls aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars die aan de
slag gaan om risicogroepen gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen. Preventie gericht op risicogroepen verdient extra aandacht.
Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen als geen ander preventie verbinden met zorg én met andere relevante leefdomeinen om de gezondheid van risicogroepen te
verbeteren. Een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten is essentieel om preventieve activiteiten op lokaal niveau handen en voeten te
geven. VWS beloofde de Tweede Kamer in een Kamerbrief om maatregelen te nemen die een impuls geven aan deze samenwerking. Met een subsidieregeling
preventiecoalities, een digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel en een preventieteam krijgen zij nu praktische informatie, handvatten en ondersteuning
bij het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van preventieactiviteiten voor risicogroepen. 

Subsidieregeling als bijdrage aan preventiecoalities
Vanaf 2017 is er voor 5 jaar in totaal 14,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar als bijdrage aan de samenwerkingskosten voor preventiecoalities. De subsidie voor
preventiecoalities is onlangs gepubliceerd en kan vanaf 1 januari 2017 worden aangevraagd door zorgverzekeraars die samen met gemeenten de preventie voor
risicogroepen oppakken. De subsidie is een bijdrage in de kosten van de procescoördinatie (bij het opzetten) van preventiecoalities. De regeling kunt u
vinden in deze linkof via het digitaal loket preventie in het zorgstelsel . 

Digitaal loket en preventieteam
Sinds 1 november is het digitaal loket preventie in het zorgstelsel  online, als onderdeel van Loketgezondleven.nl.
Dit loket biedt gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen informatie over preventie in de vijf zorgstelselwetten.
Daarnaast biedt het digitale loket handvatten voor het gezamenlijk opzetten en financieren van preventieactiviteiten voor risicogroepen. De komende tijd wordt
het digitale loket uitgebreid met praktische voorbeelden ter illustratie. Zo kunnen partijen van elkaar leren en elkaar inspireren. Met gerichte vragen over
samenwerking, verdeling van verantwoordelijkheden of financiën kunnen zij terecht bij het preventieteam  (preventieteam@minvws.nl) . Met een netwerk van
experts kan dit team betrokkenen helpen met het vinden van oplossingen voor knelpunten die een succesvolle voortgang van preventieactiviteiten voor
risicogroepen belemmeren. 

Bestuurlijke samenwerkingsagenda en bestaande instrumenten
Met deze stimulans stemt VWS nauw af met de gezamenlijke samenwerkingsagenda van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin preventie een van de prioritaire onderwerpen is. Naast deze nieuwe faciliteiten zijn ook bestaande instrumenten nuttig, zoals de gemeentelijke
gezondheidsprofielen, effectieve interventies en gemeentelijke collectieve zorgpolissen voor minima.

 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus