Factsheet Samenwerking preventie risicogroepen

Onlangs verscheen De factsheet over de huidige stand van zaken in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie voor risicogroepen. Het RIVM deed afgelopen periode onderzoek naar de stand van zaken en zal de komende jaren de maatregelen evalueren. RIVM-Onderzoeker Lidwien Lemmens maakte daarbij ook gebruik van de informatie die de afgelopen jaren via het Jongeriusoverleg is verzameld. Ook bezocht ze één van de Inspiratieconferenties.

Omdat gemeenten en zorgverzekeraars op verschillende manieren samenwerken wordt er in de factsheet onderscheid gemaakt in:

1) initiatieven waarin meerdere partijen lokaal/regionaal binnen een netwerk preventie, zorg en welzijn met elkaar willen verbinden door op verschillende thema’s en voor specifieke groepen interventies in te zetten;
2) inhoudelijke thema’s, die ofwel op zichzelf staand ofwel binnen een initiatief uitgewerkt kunnen worden.

Het RIVM deed de afgelopen periode meer onderzoeken en verwerkte de resultaten in factsheets. Download ook:

Factsheet vroegopsporing

Factsheet preventieve ouderenzorg

 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus