Eric Steegers gastspreker Inspiratieconferentie 8 maart

Eric Steegers gastspreker Inspiratieconferentie 8 maart

Het Jongeriusoverleg organiseert in 2017 de vijfde Inspiratieconferentie op 8 maart in Arnhem.
Sprekers zijn onder andere Eric Steegers (Hoogleraar en Hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC) en Ab Klink (Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ). Ook huisarts Hans Peter Jung houdt een korte lezing uit eigen praktijk. Waarom neemt deze huisarts meer tijd voor zijn patiënten en wat heeft de gemeente en de zorgverzekeraar daarmee te maken?
Van 13.00 – 16.30 uur is er een gevarieerd programma met onder andere ervaringen van zorgprofessionals en een Ervaringspanel van de Leertuin Drechtsteden. Ook zijn er diverse workshops over praktijkvoorbeelden van Zinnige zorg in de wijk.  Lees meer!

Jongeriusoverleg in 2017
Ook in 2017 werken we verder aan het versterken van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. We zetten een volgende stap richting het doel om ieder te inspireren en kennis te verbreden op het gebied van samenwerking.
Na de Inspiratieconferentie in Arnhem op 8 maart starten we met Leerbijeenkomsten in kleiner verband waarin ervaringen in de lokale praktijk ruim aan bod komen en het accent ligt op het concreet toepassen van ideeën in regio's en gemeenten. Meer informatie volgt. 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus