Conferentie Focus en reflectie op samenwerken in de wijk door VNG en Actiz

Conferentie Focus en reflectie op samenwerken in de wijk door VNG en Actiz

Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen het sociale en medische domein cruciaal.
Hoe realiseer je die verbinding tussen sociaal domein, wijkverpleegkundigen en de eerstelijnszorg (huisarts, paramedici en farmacie)?
Om die vraag draaide het tijdens de conferentie 'Focus en reflectie op samenwerking in de wijk', woensdag 19 april.
De conferentie was georganiseerd door de partijen uit het bestuurlijk akkoord eerste lijn (LHV, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, InEen, KNGF, KNMP, VWS), samen met VNG en ActiZ.

Lees hier het verslag van conferentie

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus