10 tips preventieve ouderenzorg

10 tips preventieve ouderenzorg

Preventieve ouderenzorg is gericht op het voorkómen van kwetsbaarheid en het voorkómen van ziekten en complicaties van ziekten bij oudere mensen. Maar, niet iedere oudere is hetzelfde. Hoe sluit je aan bij de uiteenlopende behoeften?

Het RIVM deed onderzoek en maakte een factsheet (pdf) over preventieve ouderenzorg. Die geeft antwoord op vragen als: wat is goede preventieve ouderenzorg? Zijn er thema’s op dit moment onderbelicht? Zijn er elementen van preventieve ouderenzorg die iedere gemeente, ieder wijkteam of iedere huisarts zou moeten aanbieden? De onderzoekers interviewden professionals en kwamen onder andere met 10 elementen die van belang zijn voor goede preventieve ouderenzorg. Download de factsheet.

Bron: Nieuwsbrief Beter Oud, 3 mei 2017

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus