Jeugdwet en Wlz; Wat ervaren ouders?

Jeugdwet en Wlz; Wat ervaren ouders?

Veel ouders die langdurige zorg aanvragen voor hun kind ontvangen nul op het rekest.* Vaak lijken de afwijzingen terecht. Dat blijkt uit een onderzoek onder circa 20 ouders en kinderen van het Programma Sociaal Domein, uitgevoerd door AEF. Veel ouders voelen zich desondanks in de kou staan. Het CIZ, zorgverzekeraars, Rijk en gemeenten zochten samen...

Lees verder

Jongeriusoverleg 14 maart

Jongeriusoverleg 14 maart

Met Joris van der Eijk (Menzis) en Ab Klink (VGZ) als gastsprekers én ruim veertig disgenoten kijken we terug op een mooi Jongeriusoverleg. Vanuit gemeenten, verzekeraars, ministerie, Nza en branche werd er weer volop uitgewisseld en gediscussieerd over belangrijke thema's in de zorg en ondersteuning. Joris van der Eijk vertelde over waardevol...

Lees verder

Jongeriusoverleg 6 december

Jongeriusoverleg 6 december

Woensdagavond 6 december was er Jongeriusoverleg met diverse deelnemers van zorgverzekeraars, gemeenten, VWS en CIZ. José Manshanden opende de avond met de notie dat sindsde oprichting van het Jongeriusoverleg drie jaar geleden, de opgaven voor zorgverzekeraars en gemeenten nog even actueel zijn. Dat bleek wel uit het...

Lees verder

Veel lessen en nieuwe inspiratie: 'Erken onmacht!' tijdens goedbezochte Expertmeeting

Veel lessen en nieuwe inspiratie: 'Erken onmacht!' tijdens goedbezochte Expertmeeting

Ruim vijftig experts waren op de expertmeeting Preventie om samen te leren van opgedane ervaringen en de eigen opgave aan te scherpen. 'Het preventievraagstuk is van alle tijden', vertelt een deelnemer. Ik was hier 20 jaar geleden ook al mee bezig. 'Het blijft zo moeilijk en tegelijkertijd gebeurt er toch ook  heel veel!' Huisarts Jacqueline...

Lees verder

Drie boeiende leerlabs bij Expertmeeting Preventie

Drie boeiende leerlabs bij Expertmeeting Preventie

Heb je je al aangemeld voor de Expertmeeting Preventie? Tijdens de meeting zijn er drie boeiende Leerlaboratoria. Na het plenaire programma met Jacqueline van Riet, zoomen we in kleine groepen (bij binnenkomst op 15-11 geef je je voorkeur aan) in op een van deze drie preventie-initiatieven: Vitaal Twente – zorgverzekeraar Menzis en...

Lees verder

Werkbijeenkomst preventie in het zorgstelsel

Werkbijeenkomst preventie in het zorgstelsel

Het ministerie van VWS kondigde in maart 2016 nieuwe beleidsmaatregelen af over Preventie in het Zorgstelsel. Doel was onder andere de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten te bevorderen. Onderdeel hiervan was de subsidieregeling Preventiecoalities. We zijn nu een jaar verder en een nieuw kabinet rijker. De eerste twee subsidies uit de subsidieregeling...

Lees verder

Huisarts Jacqueline van Riet bij Expertmeeting Preventie

Huisarts Jacqueline van Riet bij Expertmeeting Preventie

Jacqueline van Riet is huisarts en bestuurder van stichting Overvecht Gezond. Tijdens de Expertmeeting vragen we haar naar haar ervaring met patiënten van de Overvechtse praktijk. Welke relatie ziet ze tussen het medische en sociale domein? En wat betekent dit voor patiënten? Wat is de rol van preventie? En welke kansen en opgaven...

Lees verder

Zorgrelatie centraal

Zorgrelatie centraal

Onlangs publiceerde de RVS het advies ´Zorgrelatie centraal´. In dit advies stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat zorginkoop heeft bijgedragen aan betaalbare zorg, maar dat de transactie tussen inkoper en aanbieder te dominant is geworden en de nadruk vooral op prijs en doelmatigheid zijn komen te liggen....

Lees verder

Cursus zorg en gemeente 2018

Cursus zorg en gemeente 2018

Je kunt je weer inschrijven voor de cursus Zorg en Gemeente 2018. In deze cursus , georganiseerd door ZN, leren medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars “elkaars werelden kennen”. In de cursus wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld (huisartsenzorg-sociaal domein, wijkverpleging, ggz, preventie, ouderenzorg e.v.a....

Lees verder

Leerzame uitwisseling op eerste Expertmeeting

Leerzame uitwisseling op eerste Expertmeeting

Ruim vijftig experts waren donderdag 7 september in Zwolle bij de eerste Expertmeeting van het Jongeriusoverleg. Samen gingen ze aan de slag met de boeiende opgave: 'Integrale zorg, hulp en ondersteuning voor ouderen, over de schotten heen.'"Een taaie opgave", aldus José Manshanden (voorzitter Jongeriusoverleg) waarop veel wordt ontwikkeld en waarin...

Lees verder

Subsidie voor eerste preventiecoalities

  In Twente en Oss werken gemeenten en zorgverzekeraars samen aan het opzetten van preventieactiviteiten voor risicogroepen (zoals ouderen en kinderen met overgewicht). Deze Preventiecoalities krijgen subsidie van VWS als tegemoetkoming in de samenwerkingskosten. 'Vitaal Twente' en 'Wijkgerichte aanpak Oss' zijn de eerste Preventiecoalities die...

Lees verder

Samenwerkingskaarten bieden goed zicht op huidige stand van de samenwerking

Samenwerkingskaarten bieden goed zicht op huidige stand van de samenwerking

Afgelopen maanden werkten zorgverzekeraars en gemeenten, samen met bureau AEF, zeer intensief aan Samenwerkingskaarten. De kaarten bundelen alle informatie over samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars van dit moment. De kaarten bieden een schat aan informatie over de vormen en niveaus van samenwerking en...

Lees verder

Jongeriusoverleg van 28 juni

Jongeriusoverleg van 28 juni

Aan de vijf tafels van het Jongeriusoverleg van 28 juni werd, onder het genot van een gezonde maaltijd, gesproken en gediscussieerd tussen de samenwerkingspartners van zorgverzekeraars en gemeenten en ZN, VNG en VWS. Het eerste gespreksonderwerp was ‘De Zorgagenda’ van RVS die inspirerend werd gepresenteerd door Pauline Meurs (voorzitter...

Lees verder

Nieuwe leden gezocht voor gebruikerspanel

Nieuwe leden gezocht voor gebruikerspanel

Oproep van het Digitaal Loket Preventie (via website www.gezondleven.nl):  Het digitaal loket van Preventie in de Zorgstelsel heeft als doel om gemeenten en zorgverzekeraars handvatten te geven hoe zij gezamenlijk preventie voor risicogroepen mogelijk kunnen maken. Werkt u bij een gemeente (of GGD) of zorgverzekeraar aan preventie voor risicogroepen...

Lees verder

Werkconferenties Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning

Werkconferenties Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning

Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning. Een veelbesproken thema dat veel mensen raakt. Ook op landelijk niveau is er debat over eigen betalingen, bijdragen voor zorg en ondersteuning en zorgmijding. Daarom organiseert het ministerie van VWS samen met de VNG op 1 juni ('s middags in Zwolle) en 15 juni ('s middags in Breda) een...

Lees verder

Factsheet Samenwerking preventie risicogroepen

Onlangs verscheen De factsheet over de huidige stand van zaken in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie voor risicogroepen. Het RIVM deed afgelopen periode onderzoek naar de stand van zaken en zal de komende jaren de maatregelen evalueren. RIVM-Onderzoeker Lidwien Lemmens maakte daarbij...

Lees verder

10 tips preventieve ouderenzorg

10 tips preventieve ouderenzorg

Preventieve ouderenzorg is gericht op het voorkómen van kwetsbaarheid en het voorkómen van ziekten en complicaties van ziekten bij oudere mensen. Maar, niet iedere oudere is hetzelfde. Hoe sluit je aan bij de uiteenlopende behoeften? Het RIVM deed onderzoek en maakte een factsheet (pdf) over preventieve ouderenzorg. Die geeft antwoord...

Lees verder

Verder met Expert- en Inspiratiemeetings

Verder met Expert- en Inspiratiemeetings

Na vijf succesvolle inspiratieconferenties gaat het Jongeriusoverleg in 2017 verder met een activiteit in een nieuwe stijl:  Expert- en inspiratiemeetings. De meetings zijn gericht op het toepassen van een aanpak in de praktijk. Spade dieperVoorzitter José Manshanden: “Na de inspiratieconferenties steken we graag een spade...

Lees verder

Conferentie Focus en reflectie op samenwerken in de wijk door VNG en Actiz

Conferentie Focus en reflectie op samenwerken in de wijk door VNG en Actiz

Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen het sociale en medische domein cruciaal. Hoe realiseer je die verbinding tussen sociaal domein, wijkverpleegkundigen en de eerstelijnszorg (huisarts, paramedici en farmacie)? Om die vraag draaide het tijdens de conferentie 'Focus en reflectie op samenwerking in de wijk', woensdag...

Lees verder

Impuls met subsidie precentiecoalities

Impuls met subsidie precentiecoalities

  VWS ondersteunt gemeenten en zorgverzekeraars bij preventie voor risicogroepen Het ministerie van VWS geeft een impuls aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars die aan deslag gaan om risicogroepen gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen. Preventie gericht op risicogroepen verdient extra aandacht.Gemeenten...

Lees verder

Preventie en gemeentepolis

Preventie en gemeentepolis

Onlangs verscheen het onderzoek van bureau BS&F naar de mogelijkheden van preventieve interventies binnen de gemeentepolis. Het onderzoek De brief aan de Tweede Kamer introduceert dit onderzoek en informeert de Kamer over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. In de brief wordt aangegeven dat er goede stappen worden gezet op het...

Lees verder

Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk

Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk

Stevige inzichten, wetenschappelijk én maatschappelijk, boeiend, aangrijpend; soms zelf schokkend en weer zeer inspirerend... Zomaar een greep uit de reacties van deelnemers aan de Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk. Zinnige zorg gaat heel kort gezegd over kwaliteit, betaalbaarheid en afgestemde zorg. Het gaat ook over oplossingen...

Lees verder

Eric Steegers gastspreker Inspiratieconferentie 8 maart

Eric Steegers gastspreker Inspiratieconferentie 8 maart

Het Jongeriusoverleg organiseert in 2017 de vijfde Inspiratieconferentie op 8 maart in Arnhem. Sprekers zijn onder andere Eric Steegers (Hoogleraar en Hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC) en Ab Klink (Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ). Ook huisarts Hans Peter Jung houdt een korte lezing uit eigen praktijk. Waarom...

Lees verder

Jongeriusoverleg 7 december

Ruim 35 gasten, waaronder weer diverse nieuwe gezichten, waren aanwezig op het tweede Jongeriusoverleg van 2016.  Goed om te zien dat weer zoveel mensen op hun ‘vrije’ avond de tijd namen voor dit overleg. Voorzitter José Manshanden: “Er werd aan de tafels geanimeerd en intensief gesproken over de actuele samenwerkingsonderwerpen....

Lees verder

Volgende Inspiratiebijeenkomst: Zinnige zorg in de wijk

Volgende Inspiratiebijeenkomst: Zinnige zorg in de wijk

Tijdens de laatste Jongerius On Tour Inspiratiebijeenkomst was het thema “Effectief Samenwerken in de Wijk”. Graag bouwen we begin 2017 voort op dit thema en inspireren we elkaar op het onderwerp: Zinnige Zorg in de Wijk. Zorgverzekeraar VGZ en gemeente Drechtsteden zijn host van deze conferentie op 8 maart in Arnhem.Lag in de vorige bijeenkomst...

Lees verder

Vierde reflectieblog 'Sander één en Sander twee (uit Enschede)'

Vierde reflectieblog 'Sander één en Sander twee (uit Enschede)'

''Het is het einde van de trein,bijna geen mens hoeft er te zijn,bijna geen hond gaat zover mee,Enschede.” Enschede en Willem Wilmink, overleden in 2003, ze blijven onverbrekelijk met elkaar verbonden. Woensdag 2 november was ik de trouwe hond, die wél doorreisde tot Enschede. Want daar was de vierde aflevering van Jongerius on Tour,...

Lees verder

Inspiratievolle middag over samenwerken in Enschede

Inspiratievolle middag over samenwerken in Enschede

Veel deelnemers namen de moeite om af te reizen naar Enschede voor de vierde Inspiratieconferentie van het Jongeriusoverleg met als thema: Effectief samenwerken in de wijk. De gemeenteEnschede en Menzis gaven als hosts een kijkje in hun gedreven samenwerking in de bijzondere wijk Roombeek.   Na het welkom door dagvoorzitters José Manshanden...

Lees verder

Derde refectieblog: "Innovatieve krimp (in Venlo)"

Derde refectieblog:

Met een lied mocht ‘ervaringsdeskundige’ Sietse Oukes het spits afbijten van de derde aflevering van Jongerius on Tour, de reeks van vijf ‘inspiratiebijeenkomsten’ over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Thema van de middag: de geestelijke gezondheidszorg in ons land. Daar zat Oukes op het podium achter z’n...

Lees verder

Veel belangstelling Inspiratieconferentie GGZ

Veel belangstelling Inspiratieconferentie GGZ

Woensdagmiddag 12 oktober was de derde Inspiratieconferentie. Er waren zo’n 150 deelnemers vanuit gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het Achmea Congrescentrum met Zilveren Kruis als host. Ervaringsdeskundige Sietse Oukes (“Mijn diagnose? Als eerste: mens!”) zette de toon voor de middag met zijn lied ‘Geloof...

Lees verder

Cursus Zorg en Gemeente

Cursus Zorg en Gemeente

Zorgverzekeraars Nederland organiseert vanaf februari 2017 voor de tweede keer de cursus Zorg en Gemeente. Je kunt je hiervoor inschrijven tot 15 december 2016. De eerste cursus werd door de 26 deelnemers positief ontvangen. Dat is een belangrijke reden om ook volgend jaar medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars de gelegenheid te geven om elkaars...

Lees verder

Staatssecretaris gastspreker in Enschede

Staatssecretaris gastspreker in Enschede

Staatssecretaris Van Rijn zal op de Inspiratieconferentie van 2 november aanwezig zijn als gastspreker. Hoe maken zorgverzekeraars en gemeenten optimale samenwerking mogelijk dichtbij en mét de cliënt? Wat gaat goed in de samenwerking tussen cliënt/mantelzorger, het wijkteam, de wijkverpleegkundige,...

Lees verder

Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+

Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+

Woensdag 7 september legde het Jongeriusoverleg haar tweede etappe af. Dit keer in Utrecht met het thema Jeugd 18-/18+. Gezien de vele aanmeldingen een thema dat velen bezighoudt, zowel gemeenten, zorgverzekeraars als zorgaanbieders, ouder- en wijkorganisaties. Nadat dagvoorzitters-duo José Manshanden (voorzitter Jongeriusoverleg) en Rutger...

Lees verder

Tweede reflectieblog 'Er gaat niemand boven Geke uit Groningen'

Tweede reflectieblog 'Er gaat niemand boven Geke uit Groningen'

Je hebt van die mooie nazomerdagen, waarop al het leed van de wereld lijkt weg te smelten onder de stralende zon. Op zo’n dag wandelik richting het centrum van Utrecht, op weg naar de tweede ‘inspiratiebijeenkomst’ in het kader van Jongeriusoverleg on tour,de reeks van vijf bijeenkomsten over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars....

Lees verder

André Rouvoet spreker Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+

André Rouvoet spreker Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+

Mr. André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) is één van de sprekers tijdens de Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+ op 7 september in Utrecht.  Naast de heer Rouvoet zal in het plenaire programma ook Therese van Amelsvoort, bijzonder hoogleraar Transitiepsychiatrie spreken over de ontwikkeling van jongeren in deze...

Lees verder

Eerste reflectieblog 'Opstaan zonder vallen'

Eerste reflectieblog 'Opstaan zonder vallen'

Samenwerking van zorgverzekeraars en gemeenten. Een taai onderwerp, hadden de organisatoren van het ‘Jongerius overleg on tour’ mij voorgehouden. Toch de vraag: wil jij daar een blog over schrijven? Vooruit maar. Dus op woensdag 6 juli afgereisd naar Tilburg, het kantoor van zorgverzekeraar CZ, de eerste etappeplaats van de tour.Het Jongerius...

Lees verder

Stappenplan structurele innovaties Ouderenzorg

  ZonMw heeft een stappenplan laten ontwikkelen om partijen te ondersteunen bij het verkrijgen van structurele financiering voor innovaties in de ouderenzorg. Dit stappenplan richt zich op projectleiders en financiers van innovatieve ouderenzorg: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.Voor ouderen is het van belang dat de kwaliteitsverbetering...

Lees verder

Handreiking: een integrale blik op zorg en re-integratie

Handreiking: een integrale blik op zorg en re-integratie

Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken en vinden elkaar in toenemende mate, maar de samenwerking bij re-integratie van mensen met een psychische aandoening staat in veel regio’s nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit gesprekken met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders. In opdracht van de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Lees verder

Succesvolle start van Jongerius on Tour in Tilburg

16
Succesvolle start van Jongerius on Tour in Tilburg

Preventie is een boeiend en kansrijk thema voor gemeenten en zorgverzekeraars. Dat bleek gisteren op de drukbezochte Inspiratieconferentie over Preventie in Tilburg. Goed samenwerken is niet zo makkelijk doordat we te maken hebben met verschillende verantwoordelijkheden en systemen. Maar er zijn mooie voorbeelden van wat er wel kan en wat...

Lees verder

Veel belangstelling Inspiratieconferenties

Er is veel belangstelling voor de Inspiratieconferenties. Het maximaal aantal deelnemers voor de conferentie over Preventie op 6 juli is bereikt. Wil je je er toch nog graag bij zijn, dan plaatsen we je op de reservelijst. De deelnemers die zich voor 24 juni hebben ingeschreven ontvingen 28 juni een mail met het programma, de beschrijving...

Lees verder

Versterken samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten met Inspiratieconferenties

Versterken samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten met Inspiratieconferenties

De samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten versterken. Dat is het doel van het Jongeriusoverleg. In dit kader organiseren we Inspiratieconferenties onder de naam Jongeriusoverleg on Tour.Ben je bijvoorbeeld bestuurder, beleidsmedewerker, inkoper, manager bij zorgverzekeraar of gemeente? En wil je leren hoe je in jouw werk omgaat met thema's...

Lees verder

Jongeriusoverleg 19 januari

9
Jongeriusoverleg 19 januari

Tijdens het Jongeriusoverleg van 19 januari spraken de deelnemers met elkaar over mogelijke vervolgactiviteiten in de samenwerking. Ze hebben afgesproken om het Jongeriusoverleg ieder half jaar te organiseren, juist om op landelijk niveau een aanjaaggroep te houden en zo te blijven inspireren over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.  Tegelijkertijd...

Lees verder

José Manshanden Overheidsmanager van het jaar

2
José Manshanden Overheidsmanager van het jaar

José Manshanden (Themadirecteur Sociaal gemeente Utrecht en voorzitter van het Jongeriusoverleg) is op 23 november 2015 gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar. De prijs is toegekend voor haar functie als themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht. Dat is vanavond bekend gemaakt door juryvoorzitter Ank Bijleveld bij de uitreiking van de...

Lees verder

Geslaagde Avondconferentie

2
Geslaagde Avondconferentie

Met ruim 120 deelnemers vanuit zorgverzekeraars, gemeenten, ministerie, ZN, VNG en branche-organisaties moet je toch een eind komen als het om goed gesprek over samenwerking gaat. En dat bleek. Tijdens de avondconferentie inspireerden de deelnemers elkaar met allerlei voorbeelden uit de praktijk. Erik Gerritsen (SG ministerie van VWS) moedigde de groep...

Lees verder

Avondconferentie: Versterken samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

Avondconferentie: Versterken samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

Betere verbindingen tussen opdrachtgevers en financiers van hulp, zorg en ondersteuning De transformatie van de zorg leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen tussen gemeenten en verzekeraars. We hebben te maken met gezamenlijke opgaven, gezamenlijke opdrachtnemers maar vooral ook gezamenlijke cliënten en burgers. Hoe zorgen we ervoor...

Lees verder

1 2 3 4 5
print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus