Kwetsbare ouderen

De groep ouderen groeit. Bovendien blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen en krijgen steeds meer mensen zorg thuis. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben elkaar nodig om tot een goede basisondersteuning te komen: geschikte huisvesting, afstemming tussen lijf gebonden zorg (wijkverpleging) en sociale zorg, extramurale behandeling en begeleiding en ondersteuning van bijvoorbeeld mantelzorgers.

Factsheet Kwetsbare Ouderen (versie Avondconferentie, september 2015) 
Een voorbeeld: de Stedelijke Agenda Ouderen van de gemeente Utrecht en Zilveren Kruis. 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus