Het Jongeriusoverleg

Inspireren, van elkaar leren en verder ontwikkelen

De directeuren van een aantal grote gemeenten en de directeuren van de grootste verzekeraars startten in 2014 met Het Jongeriusoverleg. Een informeel avondoverleg (genoemd naar de eerste vergaderlocatie: het gebouw Jongerius in Utrecht) waarin het accent lag op kennismaking, uitwisseling en inhoudelijke verdieping tussen gemeenten en verzekeraars.

In 2017 is het Jongeriusoverleg nog steeds actief om gemeenten en zorgverzekeraars op directieniveau  te inspireren en stimuleren. Daarbij zijn ook VWS, VNG, ZN en branches zijn vertegenwoordigd. Ons gezamenlijke doel? Betere gezondheid voor zoveel mogelijk inwoners en verzekerden met een effectieve inzet van middelen. Het Jongeriusoverleg heeft geen politieke agenda.
Onderwerpen van bespreking zijn bijvoorbeeld: Hoe kan de samenwerking tussen het medische en het sociale domein vorm krijgen en slagen? Welke dilemma’s levert dat op en hoe kan daarmee worden omgegaan?

Het overleg in deze groep bleek in  2015 zo waardevol dat Staatssecretaris van Rijn vroeg of het overleg haar vleugels verder wil uitslaan en meer collega’s betrekt bij  ontwikkelingen. Met als doel: van elkaar te leren en elkaar verder te helpen in de gezamenlijke ontwikkelopgave om zo de samenwerking te versterken. Daarom organiseerde het overleg in september 2015 een succesvolle Avondconferentie en waren er in 2016 en 2017  Inspiratieconferenties.

Verder in 2017
Na vijf succesvolle inspiratieconferenties gaat het Jongeriusoverleg in 2017 verder met een activiteit in een nieuwe stijl:  Expertmeetings. De meetings zijn gericht op het toepassen van een aanpak in de praktijk. Voorzitter José Manshanden: “Na de inspiratieconferenties steken we graag een spade dieper. De uitwisseling van goede voorbeelden blijft belangrijk. We zijn als gemeenten en zorgverzekeraars in ontwikkeling en hebben elkaar daarbij keihard nodig. Tegelijkertijd merken we dat de toepassing van het geleerde ook aandacht vraagt: Wat gebeurt er in de praktijk? Hoe kan de uitvoering nog beter functioneren?
Wat merkt de cliënt? Wat voor tips en ideeën hebben de professionals? En wat leren we daarvan voor onze beleids- en inkoopverantwoordelijkheid? Hoe helpen we elkaar om goede onderdelen van een aanpak uit te lichten en toe te passen in ons werkgebied?”

Betrokkenen
Het Jongeriusoverleg bestaat uit ruim 40 leden vanuit zorgverzekeraars, gemeenten en landelijke organisaties die in 2016 twee keer per jaar samenkomen voor een inspirerende ontmoeting. Tijdens het overleg worden voorbeelden en projecten door duo's van gemeenten en zorgverzekeraars gepresenteerd. José Manshanden (gemeente Utrecht) is als één van de initiatiefnemers voorzitter van het overleg. Het eerstvolgende Jongeriusoverleg is op 6 december 2017 in Utrecht.

Ondersteuning
Het Jongeriusoverleg wordt ondersteund door Anouk Op het Veld van Adviesbureau Andersson, Elffers Felix (AEF) en Judith de Gelder van Lopend Vuur Communicatie.

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus