Jeugd

De jeugdhulp is het domein van de gemeente geworden, maar kent nog veel grensvlakken met het medisch domein van de zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld als we kijken naar de rol van de huisarts, de kinderarts of het gebruik van medicijnen. Welke keuzes hebben invloed op de GGZ-zorgvraag en de zorgbehoefte, ook nadat jeugdigen 18 jaar worden? Zowel gemeenten als verzekeraars hebben te maken met afstemmings- en substitutievraagstukken tussen de Wet op de jeugdhulp en de Wet langdurige zorg. Hoe gaan we daarmee om? Wat leren we van elkaar? En wat zijn onze gezamenlijke doelen?

Informatie Jongeriusoverleg 2018

Rapport 'Gezamenlijk leren om ervaren schotten op te lossen'

Informatie Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+  (7 september 2016).

Programma Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+
Factsheets Jeugd 18-/18+
Korte beschrijvingen van de workshops

Presentatie Therese van Amelsvoort (bijzonder hoogleraar Transitiepsychiatrie)

Workshop Soepele overgang met de 'Checklist' (Menzis en gemeente Groningen):
Factsheet Taskforce Jongeren
Toelichting Checklist 18-/18+
Checklist 18-/18+
Presentatie tijdens de workshop
Verslag workshop Soepele overgang met de 'Checklist van 18- naar 18+

Workshop Headspace (De Bascule, gemeente Amsterdam, gemeente Maastricht)
Presentatie Headspace
Verslag workshop Headspace

Workshop Zwerfjongeren en aanpak schuldenproblematiek (gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis)
Met zorg verzekerd
Presentatie gemeente Amsterdam
Verslag workshop Ken je doelgroep!

Workshop School als Werkplaats: preventieve ondersteuning op het MBO (Zorgverzekeraar De Friesland, gemeente Leeuwarden, Friesland College)
Verslag workshop School als Werkplaats

Workshop Verstevigen van de samenwerking rond 18-/18+: Rol en functie van gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor (CZ)
Verslag workshop Verstevigen van de samenwerking rond 18-/18+

Workshop Goed maatwerk vraagt lef en leiderschap (José Manshaden en gemeente Utrecht)
Verslag workshop Goed maatwerk vraagt lef en leiderschap

Interessante links:

Nederlands Jeugd Instituut
Abonneer je op de wekelijkse nieuwsbrief Jeugd
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Michael le Bonge werkt als experienced expert. Zie www.expex.nl

Andere documenten over dit thema:
VNG Handreiking 18 jaar
CPB op eigen benen 18 jaar
Informatiekaart Leeftijdsgrenzen

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus