Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk

8 maart 2017 in Arnhem

Hoe gaan kwaliteit én effectiviteit van de zorg hand in hand? Dat is de centrale vraag als we spreken over Zinnige zorg. Wat is voor een inwoner/cliënt de beste zorg, hulp of ondersteuning én wat is het meest effectief?
Nog vaak wordt het antwoord op deze vraag gezocht in het medische domein. Welke kansen zijn er in de verbinding met het sociale domein als het gaat om het welbevinden van mensen? Wat zijn goede voorbeelden en innovatieve ideeën?

Hoe focussen we ons meer op de kwaliteit van leven van onze inwoners in plaats van vooral op de ‘zieke patiënt’? Hoe cruciaal is daarbij gedeelde besluitvorming door zowel arts/professional als cliënt?

We kijken terug op een interessante en inhoudsvolle conferentie. Lees het verslag 

Programma conferentie

Beschrijvingen workshops

Powerpointpresentatie lezing Erik Steegers (Hoogleraar en Hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC),

Powerpointpresentatie Huisarts Hans Peter Jung (huisarts in Afferden) over positieve gezondheid

Workshops

Presentatie workshop Wij Crabbehof (onderdeel Leertuin Drechtsteden)
Verslag van de workshop Wij Crabbehof

Presentatie workshop Dementie en Nu
Verslag workshop Dementie en Nu

Presentatie workshop Bewegen als medicijn
Verslag workshop Bewegen als medicijn

Presentatie workshop Moeders van Rotterdam

Presentatie workshop Welzijn op recept
Verslag Welzijn op recept

Presentatie workshop Inzicht in ontwikkelingen Ouderenzorg 
Verslag workshop Inzicht in ontwikkelingen

Meer informatie over Zinnige zorg?

- Factsheet met een overzicht van projecten en initiatieven
De visie van VGZ op Zinnige zorg 
Kamerbrief Kwaliteit Loont over oa. Zinnige zorg
- Voorbereidende memo Zinnige zorg in de wijk (door Anouk op het Veld van AEF, strategisch adviseur Jongeriusoverleg)

Contact
Heb je vragen, ideeën of aandachtspunten? Mail dan naar info@versterkensamenwerking.nl

 

 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus