Inspiratieconferentie Jeugd 18- /18+ (7-09-2016)

Inspiratieconferentie Jeugd

IngesprekmetMichael

We kijken terug op een inspirerende middag met vele deelnemers vanuit gemeenten, zorgverzekeraars, cliënten en ouders en zorgaanbieders. De komende dagen plaatsen we op deze pagina zoveel mogelijk informatie die op de conferentie is uitgewisseld. Ook volgt een kort artikel over de middag, een reflectieblog (om ons allen scherp te houden ;-) en verslagen van de workshops.

Programma Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+ 
Factsheets Jeugd 18-/18+
Korte beschrijvingen van de workshops

Presentatie Therese van Amelsvoort (bijzonder hoogleraar Transitiepsychiatrie)
Artikel tijdschrift voor psychiatrie door Therese van Amelsvoort

Workshop Soepele overgang met de 'Checklist' (Menzis en gemeente Groningen):

Factsheet Taskforce Jongeren
Toelichting integrale aanpak van 18- naar 18+
Checklist integrale aanpak van 18- naar 18+
Mogelijke oplossingen

Presentatie tijdens de workshop
Verslag workshop Soepele overgang met de 'Checklist van 18- naar 18+

Workshop Headspace (De Bascule, gemeente Amsterdam, gemeente Maastricht)

Presentatie Headspace
Verslag workshop Headspace

Workshop Zwerfjongeren en aanpak schuldenproblematiek
(gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis)

Met zorg verzekerd
Presentatie gemeente Amsterdam
Verslag workshop Ken je doelgroep!

Workshop School als Werkplaats: preventieve ondersteuning op het MBO (Zorgverzekeraar De Friesland, gemeente Leeuwarden, Friesland College)

Verslag workshop School als Werkplaats

Workshop Verstevigen van de samenwerking rond 18-/18+: Rol en functie van gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor (CZ)

Verslag workshop Verstevigen van de samenwerking rond 18-/18+

Workshop Goed maatwerk vraagt lef en leiderschap (José Manshaden en gemeente Utrecht)

Verslag workshop Goed maatwerk vraagt lef en leiderschap

Interessante links:

Nederlands Jeugd Instituut 
Abonneer je op de wekelijkse nieuwsbrief Jeugd 
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Michael le Bonge werkt als experienced expert. Zie www.expex.nl 

Andere documenten over dit thema: 
VNG Handreiking 18 jaar
CPB op eigen benen 18 jaar
Informatiekaart Leeftijdsgrenzen

 

Over 18-/18+
Je zou maar 18 worden! Voor ieder kind een mijlpaal en de start van een volwassen leven.
De financiering van ondersteuning, hulp en zorg verandert op hun verjaardag. In 2016 worden ongeveer 200.000 jongeren 18 jaar. Vanaf die tijd ‘vallen’ ze niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wmo, Zvw of Wlz.

Voor jongeren met GGZ-problematiek betekent dit dat ze vanuit de jeugd-GGZ (Jeugdwet) overgaan naar de volwassen-GGZ (Zvw). Een soepele overgang is voor deze jeugdigen van groot belang. Hoe zorgen we ervoor dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft? Hoe gaan we om met de eigen bijdrage als deze een te hoge drempel vormt? En is de toeleiding naar passende hulp eigenlijk wel op orde?
De verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars en gemeenten ontmoeten elkaar op iedere 18de verjaardag. Tijdens de Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+ spreken we met elkaar over deze overgang en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat deze soepel loopt. Welke voorbeelden en creatieve oplossingen zijn er al? Wat vinden de jongeren er zelf van en wat zijn hun ervaringen? Hoe kunnen we samen leren, ontwikkelen en goede stappen zetten?

Meer informatie
Heb jij nog informatie die je met ons en anderen wil delen? Stuur dan een mail naar info@versterkensamenwerking.nl

 

 

 

 De foto's tijdens de conferentie zijn gemaakt door Daniël van Veelen (student fotovakschool en startende ondernemer) 

 
print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus