Inspiratieconferentie GGZ (12-10-2016)

Veranderende GGZ vraagt stevige verbindingen tussen het medische en sociale domein. De zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening verandert. Nieuwe visies zoals in het plan ‘Over de brug’ vragen meer aandacht voor herstel in de eigen omgeving en een grotere betrokkenheid van het eigen netwerk. Hoe realiseren we dat? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders? En van cliënten? Wat zijn goede voorbeelden?

12 oktober was de derde Inspiratieconferentie in de reeks van het Jongeriusoverleg on Tour. We kijken terug een inspirerende dag met veel deelnemers, veel inhoudelijke discussie en goede ontmoetingen. Gastspreker van de middag was Philip Delespaul van de Universiteit van Maastricht. De middag werd ludiek geopend door ervaringsdeskundige Sietse Oukes met een lied over Eigen Kracht.

Was je er niet of wil je wat nalezen? Alle informatie van de conferentie vind je hier (en volgt in de week na 12-10) 

Martijn Kole van Recovery College vertelt over het belang van werken aan herstel. Bekijk het filmpje!

Programma Inspiratieconferentie GGZ
Beschrijvingen workshops
Factsheet GGZ
Factsheet Zilveren Kruis

Factsheet sprekers
Verslag plenair

Presentatie gastspreker Philip Delespaul
Meer inspiratie van Philip Delespaul? Download deze podcast

Bekijk hier de tekst en een link naar het openingslied van de ervaringsdeskundige Sietse Oukes.

A. EPA taskforce: lessen uit de praktijk Zilveren Kruis en gemeente Utrecht
PowerPoint workshop
Verslag workshop A

B. EPA taskforce: lessen uit de praktijk Zilveren Kruis en regio Drenthe
Powerpoint workshop
Verslag workshop B

C. Zeeuwse GGZ in transitie CZ en regio Zeeland
Powerpoint workshop
Verlag workshop C

D. Samenwerken rondom zelfregie  VGZ, Vincent van Gogh, gemeente Venlo en Zelfregiecentrum
Verslag workshop D

E. Groninger RACT methodiek LIVE Menzis en gemeente Groningen
Verslag workshop E

F. Werk en ernstig psychische aandoeningen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Zorginstituut NL, Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam
Presentatie (Zorginstituut Nederland)
Presentatie IPS Jongerius (Zilveren Kruis)
Presentatie IPS (Gemeente Amsterdam)
Presentatie (Rebel en BSenF)

G. Bouwstenen van het landelijk aanjaagteam in regionaal Utrechts perspectief- een eerste stap Landelijk aanjaagteam Verwarde Personen, Zilveren Kruis en gemeente Utrecht
Powerpoint workshop
Verlsag workshop G

Meer informatie en handige links

Zilveren Kruis en samenwerking gemeenten www.zilverenkruis.nl/gemeenten
Enik Recovery College

Heb jij nog informatie die je met ons en anderen wil delen? Stuur dan een mail naar info@versterkensamenwerking.nl

 

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus