Inspiratieconferentie Effectief samenwerken in de wijk (2-11-2016)

Effectieve samenwerking in de wijk klinkt logisch maar gaat niet vanzelf. In een ideale wereld vormt elke wijk een uniek sociaal netwerk, waarin mensen elkaar steunen en waar nodig gebruik kunnen maken van een maatschappelijk netwerk van ondersteuning, hulp en zorg. In veel wijken is dit een utopie, en merken we dat in tijd van transformatie de samenwerking in de directe kring rondom de inwoner cruciaal is voor goede ondersteuning, hulp en zorg. Een oudere die kwetsbaarder wordt zal problemen gaan ervaren op de verschillende levensdomeinen (lichamelijk, mentaal, maatschappelijk en sociaal). Dat vraagt om goede samen­werking tussen onder andere het eigen netwerk van de bewoner, de huisartsenzorg, de wijkverpleging en lokaal (wijk)team. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn samen aan de slag om een effectieve lokale (zorg)infrastructuur in de wijk in te richten.

Maar niet alleen bij ouderen, ook bij mensen met een psychische aandoening is goede samenwerking (oa met FACT teams, POH en wijkteams) een sleutelwoord. Op welke manieren kan je samenwerking versterken? En welke rol spelen zowel gemeenten als zorgverzekeraars daarin? Is er een integrale cliëntbenadering? Welke tools zijn er? En werken ze? Wat zijn succesfactoren en waarin moeten we ons meer/anders/beter ontwikkelen?

Op 2 november was de vierde Inspiratieconferentie in Enschede. De Inspiratieconferentie startte in Theater Prismare en eindigde met een borrel in museum TwentseWelle. Het was een inspirerende, ludieke middag waar veel informatie is uitgewisseld en we de wijk Roombeek daadwerkelijk zijn ingegaan. De conferentie begon met een ervaringsmoment en de workshops vonden plaats op verschillende locaties in de wijk. 

Meer informatie, verslagen, powerpoints en een factsheet met een overzicht van samenwerkingsprojecten in het land vind je op deze pagina. 

      


    

 

     

Programma Inspiratieconferentie Effectief samenwerken in de wijk
Beschrijving workshops 

Naar: Verslag van de dag
Naar: Reflectieblog
Factsheet Effectief samenwerken in de wijk

Workshops


A. Efficiëntere inzet van middelen door meer inzicht in gegevens  Menzis, gemeente Enschede en Vektis
PowerPoint presentatie
Workshop verslag

B. Populatiemanagement Menzis en gemeente Enschede
PowerPoint presentatie
Workshop verslag

C. Versterken van de sociale infrastructuur door samenspel tussen inkoop wijkverpleging, gemeenten en professionals Menzis en gemeente Enschede
Posters workshop
Uitwerking module sociale infrastructuur binnen de bekostiging wijkverpleging 2017
Eindrapportage wijkverpleging niet-toewijsbare zorg in de praktijk

D. Samenwerken rondom mantelzorg in ‘De Doetinchemse Keuze’ Menzis en gemeente Doetinchem 
Workshop verslag

E. Crisisdienst zelfstandig wonende kwetsbare ouderen DSW, zorgaanbieder Careyn en regiogemeente
PowerPoint
Beoordelingsformulier
Crisisregeling folder 
Workshop verslag

F. 24 uur met.. kwetsbare ouderen Menzis, regio Achterhoek en Branddoctors
PowerPoint
Menzis Inzichten 24 uur met
Workshop verslag

G. Grensvlakken ouderenzorg Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam
PowerPoint 
Workshop verslag

De foto's tijdens de conferentie zijn gemaakt door Daniël van Veelen (student fotovakschool en startende ondernemer)

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus