GGZ

De zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening verandert. De intramurale capaciteit neemt af en er ontstaat meer vraag naar gespecialiseerde GGZ-zorg in de wijk. Nieuwe visies (Over de brug) vragen om meer aandacht voor herstel in de eigen omgeving en een grotere betrokkenheid van het eigen netwerk. Dit vraagt ook om nieuwe en stevige verbindingen tussen het medische en sociale domein. Hebben we goed in beeld welke afhankelijkheden er zijn tussen gemeenten en verzekeraars als we aan deze opgave gaan werken? Hoe trekken we hierin gezamenlijk op? Zijn er goede voorbeelden? Of ook leerpunten?

Martijn Kole van Recovery College vertelt over het belang van werken aan herstel. Bekijk het filmpje!

Beschrijvingen workshops Inspiratieconferentie GGZ
Factsheet met overzicht van projecten GGZ (samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten)
Factsheet Zilveren Kruis over aanpak EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen)

Presentatie gastspreker Philip Delespaul op Inspiratieconferentie
Meer van Philip Delespaul? Download deze podcast

Workshop A. EPA taskforce: lessen uit de praktijk Zilveren Kruis en gemeente Utrecht
PowerPoint workshop
Verlag workshop

Workshop B. EPA taskforce: lessen uit de praktijk Zilveren Kruis en regio Drenthe
Verslag workshop

Workshop C. Zeeuwse GGZ in transitie CZ en regio Zeeland
Powerpoint workshop
Verlag workshop

Workshop D. Samenwerken rondom zelfregie  VGZ, Vincent van Gogh, gemeente Venlo en Zelfregiecentrum
Verslag workshop

Workshop E. Groninger RACT methodiek LIVE Menzis en gemeente Groningen
Verslag workshop

Workshop F. Werk en ernstig psychische aandoeningen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Zorginstituut NL, Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam
Presentatie (Zorginstituut Nederland)
Presentatie IPS Jongerius (Zilveren Kruis)
Presentatie IPS (Gemeente Amsterdam)
Presentatie (Rebel en BSenF)

Workshop G. Bouwstenen van het landelijk aanjaagteam in regionaal Utrechts perspectief- een eerste stap Landelijk aanjaagteam Verwarde Personen, Zilveren Kruis en gemeente Utrecht
Verslag workshop
Powerpoint workshop

Meer informatie en handige links
Zilveren Kruis en samenwerking gemeenten www.zilverenkruis.nl/gemeenten
Enik Recovery College

Heb jij nog informatie die je met ons en anderen wil delen? Stuur dan een mail naar info@versterkensamenwerking.nl

 

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus