Factsheets

Het Jongeriusoverleg ontwikkelde in september 2015 (in samenwerking met gemeenten en verzekeraars) zes factsheets over inhoudelijke thema's en een sheet over het doel en de ontwikkeling van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars.
De inhoudelijke factsheets geven informatie over het thema en de afhankelijkheden tussen zorgverzekeraar en gemeente.
Ter inspiratie vind je op de achterzijde van de sheets allerlei voorbeelden van projecten en initiatieven. Want er gebeurt al veel waardoor we van elkaar kunnen leren en samen kunnen verbeteren!

Wat betreft samenwerking is het Jongeriusoverleg zelf een goed praktijkvoorbeeld waarin in een informele setting directeuren van gemeenten, zorgverzekeraars, VNG, ZN en VWS bij elkaar komen om thema's te bespreken; elkaar te inspireren en samen verder te komen met als focus: de cliënt.

Download hier het pakket met de 6 factsheets (versie Avondconferentie september 2015).

Versies Jongerius on Tour (juli - november 2016):
Preventie
Jeugd 18-/18+
GGZ
Effectieve samenwerking in de wijk

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus