Expertmeeting Preventie 15 november

Veel lessen en nieuwe inspiratie: 'Erken onmacht!' tijdens goedbezochte Expertmeeting

Ruim vijftig experts waren op de expertmeeting Preventie om samen te leren van opgedane ervaringen en de eigen opgave aan te scherpen. 'Het preventievraagstuk is van alle tijden', vertelt een deelnemer. Ik was hier 20 jaar geleden ook al mee bezig. 'Het blijft zo moeilijk en tegelijkertijd gebeurt er toch ook  heel veel!'

Huisarts Jacqueline van Riet wist ieder direct te raken met haar verhaal over Overvecht Gezond. We nodigden haar uit omdat preventie en het versterken van de sociale basis van alles met elkaar te maken hebben. Jacqueline ontwikkelde samen met allerlei stakeholders een nieuwe methode 'Krachtige basiszorg werkt' voor inwoners in Overvecht.
De boodschap van Jacqueline? Erken de onmacht en maak deze bespreekbaar. Dat geldt voor patiënten in relatie tot de huisarts, maar zeker ook als samenwerkingspartners ten opzichte van elkaar. Jacqueline legt uit dat wanneer mensen te maken krijgen met disfunctioneren er veranderingen plaatsvinden in het brein. "Mensen hebben dan te dealen met angst en onmacht; het brein slaat daardoor als het ware dicht. Praten over eigen regie is dan goedbedoeld, maar beslist niet realistisch. Er is kwetsbaarheid en deze bestrijkt vaak meerdere domeinen. Wie begint nu waar, waarmee en hoe? De opgave voor professionals is om naast hun reguliere aanpak om te gaan met de complexiteit van de zorgvraag én de onmacht in de hulpverleningsrelatie."

Met het ontwikkelde 4-D model hebben de teams in Overvecht een instrument in handen waarmee ze vanuit verschillende perspectieven met een cliënt aan de slag gaan. "Dit blijft mensenwerk", vertelt Jacqueline. "Ook zullen er gezondheidsverschillen blijven, maar laten we zorgen (bijvoorbeeld in onze preventie-opgave) dat ze niet toenemen! In Overvecht zien we goede resultaten. Dat gun ik veel meer wijken. Ze moedigt gemeenten aan om huisartsen op te zoeken en met hen te bespreken: we willen hetzelfde, wat kunnen we samen doen? En als er onmacht is door drukke agenda's of weinig contact? Erken dit en maak het bespreekbaar! Dat is de eerste stap.

Powerpointpresentatie Jacqueline van Riet

Actief aan de slag
Tijdens de drie Leerlabs ging deelnemers actief aan de slag en zoeken we naar antwoorden op het vraagstuk bij boeiende én verschillende preventie-initiatieven.

Vitaal Twente – Menzis en Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente/Samen 14 en de preventiecoalitie van VWS 
Factsheet Vitaal Twente
PowerPoint Vitaal Twente
  
Verslag Leerlab Vitaal Twente

Keer Diabetes2 Om – VGZ en gemeente Rotterdam
Factsheet Keer Diabetes2 Om
Verslag met leerpunten uit het Leerlab

Terugdringen van gezondheidsverschillen – gemeenten Amsterdam en Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Bernard van Leer Foundation
Factsheet Gezondheidsverschillen
Factsheet Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Factsheet Stevige start
Verslag met leerpunten uit het Leerlab  
Powerpointpresentatie Stevige start

Andere Expertmeetings
7 september was de Expertmeeting over zorg, hulp en ondersteuning voor ouderen over schotten heen.

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus